Vegglifjell

Vegglifjell har vakker fjellnatur som varierer fra myrdrag og stille tjern i fjellskogen, til alpine topper i høyfjellet med fantastisk utsikt. Hyttefeltene ligger for det meste godt skjermet i det småkuperte landskapet. Vegglifjell framstår som et naturlandskap selv om det er mer enn 1600 hytter i området. Vegglifjell er todelt; på Nordre Vegglifjell er det mer enn 1000 hytter mens Søre Vegglifjell har rundt ca. 6-700 hytter. Fra lengst nord til sør det over 12 km. Det er i dag ikke veiforbindelse mellom nordre og søndre Vegglifjell, men det arbeides for å få dette til.

Vi er stolte over skiløypenettet og har som mål å bli blant de beste på langrenn i Norge. Alle nye hytter betaler fast årlig bidrag til løypekjøring, dette gir gode og forutsigbare skiløyper. Grunneierne tilbakefører i tillegg 5 % av tomtesalg til grunnarbeid på skiløyper, skilt og andre investeringer i friluftstilbud. Dette gjør at vi snart kan kjøre opp hele skiløypenettet selv når det er lite snø.

Lengst nord på Vegglifjell tilbakefører grunneierne ytterligere 10 % fra tomtesalget for å bygge alpinsenter og skistadion med tilhørende langrennsløyper. I Vegglifjell Skisenter er det bygget nytt servicebygg og snøkanoner på bakgrunn av denne unike samarbeidsmodellen!

Vegglifjell innbyr til allsidige og gode friluftsopplevelser for skigåing, alpint, fotturer, fiske, kiting, sykling, kano- og kajakkpadling, i tillegg til fabelaktige naturopplevelser.


Mykstulia

Mykstulia er et helt nytt hyttefelt på Nordre Vegglifjell som var byggeklart høsten 2015. Hele feltet er regulert til 45 mindre hytter, av disse ligger 18 i Mykstulia Søndre og 27 i Mykstulia Nordre. Alle tomter har innlagt vann og avløp, strøm og fiberbredbånd.

Mykstulia ligger mellom 805 og 875 meter over havet, med nydelig utsikt over landskapet på nordre Vegglifjell, med Austmannskarven i nordvest og Elehovda i sør. Hyttefeltet ligger godt skjermet for vind fra nord og vest, som er de dominerende vindretningene på Vegglifjell. Omådet er snøsikkert, og en av hovedskiløypene går gjennom Mykstulia. Hovedskiløypene på Vegglifjell er planert for å kunne kjøres opp med tråkkemaskin på lite snø.

Mykstulia er spesielt planlagt for de som ikke ønsker å legge for mye penger i egen hyttedrøm. Her kan du realisere din hyttedrøm for en begrenset sum, og få svært mye igjen for pengene. Tomtene er forholdsvis små, og maksimal størrelse på hyttene er 75 m2. I tillegg kan det bygges anneks. Hele feltet er planlagt i 3D for å sikre en optimal utnytting av hele området og den enkelte tomt.

Nærmeste nabo til Mykstulia er Vegglifjell Fjellstue som er en hyggelig møteplass med kafeteria og storkiosk. Veggli Fjellkirke ligger et steinkast bortenfor Fjellstua. 500 meter vest for Mykstulia er Vegglifjell Skistadio under etablering. Fra Mykstulia er det 2 km til Vegglifjell Skisenter og Killingdalen Skistugu. Her starter Hardangervidda med fantastiske tur muligheter året rundt.

Numehytta AS samarbeider med grunneierne i Mykstulia og leverer hytter som er spesielt tilpasset til tomtene.

Tomteoversikt med areal og priser:
Tomtene i Mykstulia er fra 509 til 891 m2 i størrelse. Mykstulia er planlagt for hytter opp til 75 m2 BYA (bebygd areal) i tillegg til anneks på 25 m2 BYA. Mønehøyde kan være opp til 6,0 meter. På noen av tomtene er det tillatt med vertikaldelte fritidsboliger. Tomtepris vil ligge fra 430.000 til 650.000 kr. Tomtene selges som eiertomter eller de kan festes.

Reguleringsplan for Mykstulia – Lauvhovd ble godkjent av Rollag kommune 19. juni 2015. Arbeid med veger og infrastruktur startet sommeren 2015 og den første hytten er ferdigstilt for 2016. Ta kontakt med Numehytta AS for nærmere informasjon eller visning.


Killingdalen Sør

  • Kort vei til alpinsenter og skistadion
  • Fantastisk utsikt
  • Beliggende på kanten av høyfjellet

Killingdalen Sør ble startet opp i 2011. Feltet består av 84 tomter som ligger mellom 910 og 960 meter over havet. Killingdalen sør ligger skjermet i landskapet og med god utsikt. Vest for hyttefeltet stiger terrenget mot den fjellryggen som danner grense mot Telemark, og med Daggrønuten som et landemerke. Sørøst for hyttefeltet ligger Lisetnatten, i nordøst ligger Lauvhovdnuten.

Fra Killingdalen Sør grenser er det 400 meter fra Vegglifjell Skisenter og Killingdalen Skistugu med kafeteria. Det er også 400 meter fra feltet til Vegglifjell skistadion som er under utbygging. Flere skiløyper går tett inn på hyttefeltet. Fra Killingdalen Sør går det oppkjørte skiløyper innover høyfjellet mot Hardangervidda, og i lune skogsområder skjermet for vær og vind.

Tomtene ligger i det helt øvre fjellskogbeltet på grensa til snaufjellet, tomtene er bevokst med fjellbjørk, små grankruller og spredte furutrær. Utsikten er fantastisk i alle retninger.

Numehytta AS samarbeider med har grunneierne i Killingdalen Sør og leverer hytter spesielt tilpasset tomtene.